Statut ESSB-a i ESB-a

  1. Odluka Vijeća u sastavu šefova država ili vlada od 21. ožujka 2003. o izmjeni članka 10.2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (2003/223/EZ) SL L 83, 1.4.2003., str. 66.
  2. Protokol (br. 4.) o Statutu sustava Europskih središnjih banaka i ESB SL C 202, 7.6.2016., str. 230.
  3. Preporuka za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (predložila ESB-a) (ESB/2017/18), 23.6.2017.