Statut ESSB-a i ESB-a

  1. Odluka Vijeća u sastavu šefova država ili vlada od 21. ožujka 2003. o izmjeni članka 10.2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (2003/223/EZ) SL L 83, 1.4.2003., str. 66.