EKPJ:n ja EKP:n perussääntö

  1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen 6(III)(4) artikla EYVL C 340, 10.11.1997, s. 68.
  2. Nizzan sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta 5 artikla EYVL C 80, 10.3.2001, s. 42.
  3. Asiakirjan Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu 17 artikla EUVL L 236, 23.9.2003, s. 38.
  4. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.6 artiklan nojalla annettu suositus neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta (EKP/2003/1), EUVL C 29, 7.2.2003, s. 6.
  5. Valtion- ja hallituksen päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.
  6. Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä EUVL C 202, 7.6.2016, s. 230.Lisätietoja
  7. Suositus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 22 artiklan muuttamisesta (EKP:n esitys) (EKP/2017/18), 23.6.2017.