EKPS ja EKP põhikiri

  1. Artikkel 17 aktis Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ELT L 236, 23.9.2003, lk 38.
  2. Riigipeade või valitsusjuhtide koosseisus kokku tulnud nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 10.2 muutmist, 21. 03.2003 ELT L 83, 1.4.2003, lk 66.
  3. Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 230.Täiendav teave
  4. Soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artiklit 22 (esitatud EKP poolt) (EKP/2017/18), 23.6.2017.