Statutten for ESCB og ECB

  1. Artikel 6(III)(4) i Amsterdam-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 340 af 10.11.1997, s. 68.
  2. Artikel 5 i Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 80 af 10.3.2001, s. 42.
  3. Artikel 17 i Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union EUT L 236 af 23.9.2003, s. 38.
  4. Henstilling i henhold til artikel 10.6 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB om Rådets beslutning om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/2003/1), EUT C 29 af 7.2.2003, s. 6.
  5. Afgørelse truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT L 83 af 1.4.2003, s. 66.
  6. Protokol (nr. 4) om statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 202 af 7.6.2016, s. 230.Læs mere
  7. Henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (fremlagt af ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.