Statut ESCB a ECB

  1. Článek 17 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 38.
  2. Rozhodnutí Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (2003/223/ES) Úř. věst. L 83, 1. 4. 2003, s. 66.
  3. Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 230.Dodatečné informace
  4. Doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (předložené Evropskou centrální bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.