Statut ESCB a ECB

  1. Článek 17 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 38.
  2. Rozhodnutí Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (2003/223/ES) Úř. věst. L 83, 1. 4. 2003, s. 66.
  3. Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 230.Dodatečné informace