Устав на ЕСЦБ и ЕЦБ

  1. Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 230..