Устав на ЕСЦБ и ЕЦБ

  1. Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230..Допълнителна информация
  2. Препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ (представена от ЕЦБ) (ЕЦБ/2017/18), 23.6.2017.