1. Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB, EUT C 202, 7.6.2016, s. 230.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 68.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (konsoliderad inofficiell version), 1.6.2004.
    3. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB, EUT C 326, 26.10.2012, s. 230.