1. 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem , OV C 202, 7.6.2016, 230. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: Protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un ECB Statūtiem (neoficiāla konsolidētā versija), 1.6.2004.
    2. uz sākumu: 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem, OV C 326, 26.10.2012, 230. lpp..