Menu

  1. (4.) Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról, HL C 202., 2016.6.7., 230. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmányáról (nem hivatalos, összevont változat), 2004.6.1.
    2. Hatályát vesztette: 4-es számú jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról, HL C 326., 2012.10.26., 230. o.