1. Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB, Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 230.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (neoficiální konsolidované znění), 1. 6. 2004.
    2. Již neplatí: Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB, Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 230.