1. Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE, ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 230.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropeja tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE (verżjoni kkonsolidata mhux uffiċjali), 1.6.2004.