1. Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto, OL C 326, 2012 10 26, p. 230.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: Protokolas dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto (neoficiali suvestinė redakcija), 2004 6 1.