1. Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 230.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 68.
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä (epävirallinen konsolidoitu toisinto), 1.6.2004.