Menu

  1. Protokol (nr. 4) om statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECB, EUT C 326 af 26.10.2012, s. 230.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB, EFT C 191 af 29.7.1992, s. 68.
    2. Ikke længere gældende: Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (uofficiel konsolideret udgave), 1.6.2004.