Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije

  1. Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 1.
  2. Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti UL C 321E, 29. 12. 2006, str. 1.
  3. Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija UL L 236, 23. 9. 2003, str. 33.
  4. Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija  UL L 157, 21. 6. 2005, str. 203.
  5. Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007  UL C 306, 17. 12. 2007, str. 1.
  6. Akt o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo UL L 112, 24. 4. 2012, str. 21.