Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije

  1. Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 1,
  2. Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnostiUL C 321E, 29. 12. 2006, str. 1,
  3. Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unijaUL L 236, 23. 9. 2003, str. 33,
  4. Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija UL L 157, 21. 6. 2005, str. 203,
  5. Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 UL C 306, 17. 12. 2007, str. 1,