Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

  1. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene  JO C 326, 26.10.2012, p. 1.
  2. Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană  JO L 157, 21.6.2005, p. 203.
  3. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007  JO C 306, 17.12.2007, p. 1.