Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

  1. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene JO C 202, 7.6.2016, p. 1.
  2. Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană  JO L 157, 21.6.2005, p. 203.
  3. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007  JO C 306, 17.12.2007, p. 1.
  4. Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice JO L 112, 24.4.2012, p. 21.