Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

  1. Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 326 van 26.10.2012, blz. 1,
  2. Verdrag betreffende de Europese UniePB C 191 van 29.7.1992, blz. 1,
  3. Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende aktenPB C 340 van 10.11.1997, blz. 1,
  4. Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende aktenPB C 80 van 10.3.2001, blz. 1,
  5. Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese GemeenschapPB C 321E van 29.12.2006, blz. 1,
  6. Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrondPB L 236 van 23.9.2003, blz. 33,
  7. Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond PB L 157 van 21.6.2005, blz. 203,
  8. Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007 PB C 306 van 17.12.2007, blz. 1,