Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

  1. Verżjonijiet ikkonsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 1.
  2. Verżjonijiet ikkonsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ĠU C 321E, 29.12.2006, pġ. 1.
  3. Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tas-sħubija tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka, u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija mwaqqfa l-Unjoni Ewropeja ĠU L 236, 23.9.2003, pġ. 33.
  4. Att dwar il-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u dwar l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea  ĠU L 157, 21.6.2005, pġ. 203.
  5. It-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, iffirmat f'Lisbona, fit-13 ta' Diċembru 2007  ĠU C 306, 17.12.2007, pġ. 1.
  6. Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ĠU L 112, 24.4.2012, pġ. 21.