Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību

  1. Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas OV C 202, 7.6.2016, 1. lpp..
  2. Līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētās versijas OV C 321E, 29.12.2006, 1. lpp..
  3. Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā OV L 236, 23.9.2003, 33. lpp..
  4. Akts par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā  OV L 157, 21.6.2005, 203. lpp..
  5. Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī  OV C 306, 17.12.2007, 1. lpp..
  6. Akts par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā OV L 112, 24.4.2012, 21. lpp..