Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije

  1. Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije SL C 202, 7.6.2016., str. 1.
  2. Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama ugovora o Europskoj uniji, ugovora o funkcioniranju Europske unije i ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju SL L 112, 24.4.2012., str. 21.