Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping

  1. Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid ELT C 326, 26.10.2012, lk 1,
  2. Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonidELT C 321E, 29.12.2006, lk 1,
  3. Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohtaELT L 236, 23.9.2003, lk 33,
  4. Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta ELT L 157, 21.6.2005, lk 203,
  5. Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut sõlmitud Lissabonis 13. detsembril 2007ELT C 306, 17.12.2007, lk 1,