Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie

  1. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 1,
  2. Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenstvíÚř. věst. C 321E, 29. 12. 2006, s. 1,
  3. Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unieÚř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33,
  4. Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 157, 21. 6. 2005, s. 203,
  5. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 Úř. věst. C 306, 17. 12. 2007, s. 1,