Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie

  1. Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 1.
  2. Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství Úř. věst. C 321E, 29. 12. 2006, s. 1.
  3. Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33.
  4. Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie  Úř. věst. L 157, 21. 6. 2005, s. 203.
  5. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007  Úř. věst. C 306, 17. 12. 2007, s. 1.
  6. Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Úř. věst. L 112, 24. 4. 2012, s. 21.