Eurosystemets reservförvaltningstjänster

  1. ECB:s riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107, 20.4.2006, s. 54.Ytterligare information
    1. ECB:s riktlinje av den 28 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer  (ECB/2009/11), EUT L 139, 5.6.2009, s. 34.
    2. ECB:s riktlinje av den 15 maj 2013 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer  (ECB/2013/14), EUT L 138, 24.5.2013, s. 19.
    3. Riktlinje ECB/2006/4. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå 24.5.2013.
  2. ECB:s riktlinje av den 3 maj 2018 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2018/14), 7.5.2018.