Storitve Eurosistema na področju upravljanja z rezervami

  1. Smernica ECB z dne 7. aprila 2006 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2006/4), UL L 107, 20. 4. 2006, str. 54.Dodatne informacije
    1. Smernica ECB z dne 28. maja 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije  (ECB/2009/11), UL L 139, 5. 6. 2009, str. 34.
    2. Smernica ECB z dne 15. maja 2013 o spremembi Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije  (ECB/2013/14), UL L 138, 24. 5. 2013, str. 19.
    3. Smernica ECB/2006/4. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 5. 2013.
  2. Smernica ECB (EU) 2018/797 z dne 3. maja 2018 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (prenovitev) (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.