Servicii ale Eurosistemului în domeniul administrării rezervelor

  1. Orientarea BCE din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale  (BCE/2006/4), JO L 107, 20.4.2006, p. 54.
    1. Orientarea BCE din 28 mai 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către ţările din afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale (BCE/2009/11), JO L 139, 5.6.2009, p. 34.
    2. Orientarea BCE din 15 mai 2013 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale  (BCE/2013/14), JO L 138, 24.5.2013, p. 19.
    3. Orientarea BCE/2006/4. Versiune consolidată neoficială realizată de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.5.2013.
  2. Orientarea BCE din 3 mai 2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații international (reformare)  (BCE/2018/14), 7.5.2018.