Reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

  1. Richtsnoer van de ECB van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4), PB L 107 van 20.4.2006, blz. 54.Aanvullende informatie
    1. Richtsnoer van de ECB van 28 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2009/11), PB L 139 van 5.6.2009, blz. 34.
    2. Richtsnoer van de ECB van 15 mei 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2013/14), PB L 138 van 24.5.2013, blz. 19.
    3. Richtsnoer ECB/2006/4. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door Bureau voor publicaties van de Europese Unie 24.5.2013.
  2. Richtsnoer (EU) 2018/797 van de ECB van 3 mei 2018 betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2018/14), 7.5.2018.