Servizzi tal-Eurosistema għall-ġestjoni tar-riżervi

  1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' April, 2006, dwar l-għoti ta' servizzi ta' immaniġġar ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro, u għal organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2006/4), ĠU L 107, 20.4.2006, pġ. 54.Aktar tagħrif
    1. Linja ta’ gwida tal-BĊE tat-28 ta’ Mejju 2009 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2006/4 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ riżervi f'euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro, u għal organizzazzjonijiet internazzjonali  (BĊE/2009/11), ĠU L 139, 5.6.2009, pġ. 34.
    2. Linja gwida tal-BĊE tal-15 ta’ Mejju 2013 li temenda l-Linja gwida BĊE/2006/4 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ ġestjoni ta’ riżervi f’euro mill-Eurosistema lil banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali  (BĊE/2013/14), ĠU L 138, 24.5.2013, pġ. 19.
    3. Linja gwida BĊE/2006/4. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 24.5.2013.
  2. Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-forniment ta' servizzi ta' ġestjoni ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema lill-banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro u lil organizzazzjonijiet internazzjonali (riformulazzjoni)  (BĊE/2018/14), 7.5.2018.