Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi

  1. ECB pamatnostādne (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4), OV L 107, 20.4.2006, 54. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (2009. gada 28. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām  (ECB/2009/11), OV L 139, 5.6.2009, 34. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (2013. gada 15. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām  (ECB/2013/14), OV L 138, 24.5.2013, 19. lpp..
    3. Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
  2. ECB pamatnostādne (ES) 2018/797(2018. gada 3. maijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām  (ECB/2018/14), 7.5.2018.