Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos

  1. 2006 m. balandžio 7 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2006/4), OL L 107, 2006 4 20, p. 54.Papildoma informacija
    1. 2009 m. gegužės 28 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms  (ECB/2009/11), OL L 139, 2009 6 5, p. 34.
    2. 2013 m. gegužės 15 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms  (ECB/2013/14), OL L 138, 2013 5 24, p. 19.
    3. Gairės ECB/2006/4. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2013 5 24.
  2. 2018 m. gegužės 3 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms(nauja redakcija)  (ECB/2018/14), 2018 5 7.