Menu

Eurojärjestelmän varannonhoitopalvelut

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2006/4), EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat, annettu 28 päivänä toukokuuta 2009, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta  (EKP/2009/11), EUVL L 139, 5.6.2009, s. 34.
    2. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2006/4 muuttamisesta  (EKP/2013/14), EUVL L 138, 24.5.2013, s. 19.
    3. Suuntaviivat EKP/2006/4. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 24.5.2013.
  2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/797, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille  (EKP/2018/14), 7.5.2018.