Eurosüsteemi reservihaldusteenused

  1. EKP suunis, 7. aprill 2006, eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2006/4), ELT L 107, 20.4.2006, lk 54.Täiendav teave
    1. EKP suunis, 28. mai 2009, millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (EKP/2009/11), ELT L 139, 5.6.2009, lk 34.
    2. EKP suunis, 15. mai 2013, millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele  (EKP/2013/14), ELT L 138, 24.5.2013, lk 19.
    3. Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
  2. EKP suunis , 3. mai 2018, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (uuesti sõnastatud) (EKP/2018/14), 7.5.2018.