Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

  1. ECB's retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107 af 20.4.2006, s. 54.Læs mere
    1. ECB's retningslinje af 28. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer  (ECB/2009/11), EUT L 139 af 5.6.2009, s. 34.
    2. ECB's retningslinje af 15. maj 2013 om ændring af retningslinje ECB/2006/4 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer  (ECB/2013/14), EUT L 138 af 24.5.2013, s. 19.
    3. Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
  2. ECB's retningslinje af 3. maj 2018 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (omarbejdning)  (ECB/2018/14), 7.5.2018.