Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv

  1. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4), Úř. věst. L 107, 20. 4. 2006, s. 54.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB ze dne 28. května 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2009/11), Úř. věst. L 139, 5. 6. 2009, s. 34.
    2. Obecné zásady ECB ze dne 15. května 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/4 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2013/14), Úř. věst. L 138, 24. 5. 2013, s. 19.
    3. Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24. 5. 2013.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2018/797 ze dne 3. května 2018 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.