Menu

ECB/2006/4

 1. ECB:s riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107, 20.4.2006, s. 54.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13), EUT L 241, 13.7.2004, s. 68.
   1. Rättelse till ECB:s riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer, EUT L 260, 6.8.2004, s. 10.
  2. ECB:s riktlinje av den 16 december 2004 om ändring av riktlinje ECB/2004/13 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/20), EUT L 385, 29.12.2004, s. 85.
  3. Inofficiell konsoliderad text [10 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 22.12.2004.