Menu

ECB/2006/4

  1. Smernica ECB z dne 7. aprila 2006 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2006/4), UL L 107, 20. 4. 2006, str. 54.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 1. julija 2004 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije (ECB/2004/13), UL L 241, 13. 7. 2004, str. 68.
      1. Popravek Smernice ECB z dne 1. julija 2004 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije, UL L 260, 6. 8. 2004, str. 10.
    2. Smernica ECB z dne 16. decembra 2004 o spremembah Smernice ECB/2004/13 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije (ECB/2004/20), UL L 385, 29. 12. 2004, str. 85.