Menu

ECB/2006/4

  1. Richtsnoer van de ECB van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4), PB L 107 van 20.4.2006, blz. 54.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 juli 2004 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties (ECB/2004/13), PB L 241 van 13.7.2004, blz. 68.
    2. Richtsnoer van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/13 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties (ECB/2004/20), PB L 385 van 29.12.2004, blz. 85.
    3. Inofficiële geconsolideerde tekst [10 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 22.12.2004.