Menu

BĊE/2006/4

  1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' April, 2006, dwar l-għoti ta' servizzi ta' immaniġġar ta' riżervi f'euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali u pajjiżi li jinsabu barra ż-żona tal-euro, u għal organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2006/4), ĠU L 107, 20.4.2006, pġ. 54.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta’ l-1 ta’ Lulju, 2004, dwar il-proviżjon tas-servizzi ta’ l-immaniġġjar tar-riżerva fil-euro mill-Eurosistema għal banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropeja, għal pajjiżi barra l-Unjoni Ewropeja u għal organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2004/13), ĠU L 241, 13.7.2004, pġ. 68.
    2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Diċembru, 2004, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/13 dwar il-forniment mill-Eurosistema ta’ servizzi dwar l-immaniġġjar tar-riżerva fil-euro lill-banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropea, pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2004/20), ĠU L 385, 29.12.2004, pġ. 85.