Menu

ECB/2006/4

  1. ECB pamatnostādne (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4), OV L 107, 20.4.2006, 54. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB pamatnostādne (2004. gada 1. jūlijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/13), OV L 241, 13.7.2004, 68. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza 2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/20), OV L 385, 29.12.2004, 85. lpp..