Menu

ECB/2006/4

  1. 2006 m. balandžio 7 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2006/4), OL L 107, 2006 4 20, p. 54.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2004 m. liepos 1 d. ECB gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/13), OL L 241, 2004 7 13, p. 68.
    2. 2004 m. gruodžio 16 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/20), OL L 385, 2004 12 29, p. 85.