Menu

EKP/2006/4

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2006/4), EUVL L 107, 20.4.2006, s. 54.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2004/13), EUVL L 241, 13.7.2004, s. 68.
    2. EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta Euroopan unionin ulkopuolisten maiden keskuspankeille, Euroopan unionin ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille annettujen suuntaviivojen EKP/2004/13 muuttamisesta (EKP/2004/20), EUVL L 385, 29.12.2004, s. 85.
    3. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [10 a)-b)], 22.12.2004.