Menu

ECB/2006/4

  1. ECB's retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4), EUT L 107 af 20.4.2006, s. 54.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. juli 2004 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for Den Europæiske Union, lande uden for Den Europæiske Union og internationale organisationer (ECB/2004/13), EUT L 241 af 13.7.2004, s. 68.
    2. ECB's retningslinje af 16. december 2004 om ændring af retningslinje ECB/2004/13 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for Den Europæiske Union, lande uden for Den Europæiske Union og internationale organisationer (ECB/2004/20), EUT L 385 af 29.12.2004, s. 85.
    3. Uofficiel konsolideret tekst [10 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 22.12.2004.