Valūtas kursa mehānisms (VKM II)

 1. Līgums (2006. gada 16. marts) starp ECB un ārpus eiro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 73, 25.3.2006, 21. lpp.,Papildus informācija
  1. Līgums (2006. gada 21. decembris) starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 14, 20.1.2007, 6. lpp.,
  2. Līgums (2007. gada 14. decembris) starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 319, 29.12.2007, 7. lpp.,
  3. Līgums (2007. gada 8. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 16, 22.1.2009, 10. lpp.,
  4. Līgums (2010. gada 13. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 5, 8.1.2011, 3. lpp.,
  5. Līgums (2013. gada 21. jūnijs) starp Eiropas Centrālo banku un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 187, 29.6.2013, 1. lpp.,
  6. Līgums (2013. gada 6. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūrasOV C 17, 21.1.2014, 1. lpp.,
  7. Līgums (2014. gada 13. novembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 64, 21.2.2015, 1. lpp.,