Menu

 1. Sporazum z dne 16. marca 2006 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, UL C 73, 25. 3. 2006, str. 21.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sporazum z dne 1. septembra 1998 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, UL C 345, 13. 11. 1998, str. 6.
  2. Sporazum z dne 14. septembra 2000 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembi Sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, UL C 362, 16. 12. 2000, str. 11.
  3. Sporazum z dne 29. aprila 2004 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euro območja na dan 1. maj 2004 o spremembah sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, UL C 135, 13. 5. 2004, str. 3.
  4. Sporazum z dne 16. septembra 2004 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, UL C 281, 18. 11. 2004, str. 3.