Menu

 1. Līgums (2006. gada 16. marts) starp ECB un ārpus eiro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, OV C 73, 25.3.2006, 21. lpp..

  Papildus informācija

  1. Labojums 2006. gada 16. marta Līgumā starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, OV C 89, 12.4.2006, 9. lpp..
  2. uz sākumu: Līgums (1998. gada 1. septembris) starp ECB un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, OV C 345, 13.11.1998, 6. lpp..
  3. Līgums (2000. gada 14. septembris) starp ECB un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības III posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, OV C 362, 16.12.2000, 11. lpp..
  4. ECB un 2004. gada 1. maijā euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālo banku līgums, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, 2004. gada 29. aprīlis, OV C 135, 13.5.2004, 3. lpp..
  5. Līgums (2004. gada 16. septembris) starp Eiropas Centrālo banku un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, kas groza 1998. gada 1. septembra līgumu, ar kuru nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, OV C 281, 18.11.2004, 3. lpp..