Menu

  1. Sporazum оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije , SL C 63, 1.2.2020., str. 1.

    1. Ispravak Sporazuma оd 22. siječnja 2020. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije ( SL C 032I, 1.2.2020. ) , SL C 42, 10.2.2020., str. 34.