Relaterade ECB-yttranden

  1. Yttrande om ytterligare detaljerade tekniska regler för övergången till euron (CON/2008/40), Slovakien, 2.9.2008,
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language