Saistītie ECB atzinumi

  1. Atzinums par turpmākiem detalizētiem euro ieviešanas tehniskajiem noteikumiem (CON/2008/40), Slovākija, 2.9.2008,
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language