Σχετικές γνώμες της ΕΚΤ

  1. Γνώμη σχετικά με περαιτέρω λεπτομερείς τεχνικές διατάξεις για τη μετάβαση στο ευρώ (CON/2008/40), Σλοβακία, 2.9.2008,
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language