Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно допълнителни подробни технически правила за преминаването към евро (CON/2008/40), Словакия, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), Кипър, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language