Съответни становища на ЕЦБ

  1. Становище относно допълнителни подробни технически правила за преминаването към евро (CON/2008/40), 2.9.2008,
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language