Menu

CON/2008/40

 1. Stanovisko k ďalším podrobným pravidlám prechodu na euro (CON/2008/40), Slovensko, 2. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením eura
    
   Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    
   Návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
   Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením eura
    
   Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2182/2004 concerning medals and tokens similar to euro coins and Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2183/2004 extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EC) No 2182/2004 concerning medals and tokens similar to euro coins, Vol. I and II